Ekstern portal - Øygarden kommune

Administrativt delegeringsreglement vedteke i administrasjonsutvalet 18.02.2020 oppdatert med vedtekne endringar (L)(505212).pdf (440 kB)

Opn i nytt vindauge Last ned